Woski antykorozyjne

NOXUDOL 700

BEZROZPUSZCZALNIKOWY PREPARAT ANTYKOROZYJNY

NOXUDOL 700 jest preparatem antykorozyjnym niezawierającym rozpuszczalników. Składniki o niskiej lepkości i inne dodatki pozwalają na stosowanie w temperaturze pokojowej. Po nałożeniu tworzy miękką, woskowatą, silnie hydrofobową, antykorozyjną powłokę.

NOXUDOL 700 przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania profili zamkniętych w pojazdach zgodnie z metodą ML. Może być również stosowany jako zabezpieczenie ochronne w czasie transportu lub przechowywania maszyn, części maszyn, silników, dźwigów itp.

Dostępne opakowania: spray 500 ml, 20 litrów, 200 litrów.

Rodzaj powłoki – miękka, woskowata
Kolor – ciemnobrązowy
Gęstość – 0,9 g/cm³
Zawartość substancji nielotnych < 1% Temperatura zapłonu > 130°C
Temperatura stosowania 20 – 50°C
Rekomendowana grubość warstwy 40 – 60 μm
Czyszczenie / usuwanie zmywać odtłuszczaczem na bazie benzyny lakowej, detergentów lub zasad

NOXUDOL 700 przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania profili zamkniętych w pojazdach zgodnie z metodą ML. Może być również stosowany jako zabezpieczenie ochronne w czasie transportu lub przechowywania maszyn, części maszyn, silników, dźwigów itp.

NOXUDOL 720

WODNY PREPARAT ANTYKOROZYJNY

NOXUDOL 720 jest koloidalnym preparatem antykorozyjnym na bazie wody, który po wyschnięciu tworzy miękką, podobną do smaru powłokę. Produkt jest adresowany do klientów mających specjalne wymagania dotyczące wnikania i wyciekania (preparat nie wycieka 10 minut po zastosowaniu).

Dostępne opakowania: spray 500 ml, 20 litrów, 200 litrów.

Rodzaj powłoki  – oleista
Kolor – żółtobrązowy
Sucha masa – 36 ± 3%
Zawartość węglowodorów – < 1%
Rekomendowana grubość warstwy  – 40 – 80 μm
Temperatura stosowania – 15 – 30°C
Czas przechowywania max 6 miesięcy, nie wolno zamrażać
Czyszczenie / usuwanie zmywać odtłuszczaczem na bazie benzyny lakowej, detergentów lub zasad

NOXUDOL 720 przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania profili zamkniętych w pojazdach, może być również stosowany jako zabezpieczenie ochronne w czasie transportu lub przechowywania.