NOXUDOL 700

BEZROZPUSZCZALNIKOWY PREPARAT ANTYKOROZYJNY

NOXUDOL 700 jest preparatem antykorozyjnym niezawierającym rozpuszczalników. Składniki o niskiej lepkości i inne dodatki pozwalają na stosowanie w temperaturze pokojowej. Po nałożeniu tworzy miękką, woskowatą, silnie hydrofobową, antykorozyjną powłokę.

NOXUDOL 700 przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania profili zamkniętych w pojazdach zgodnie z metodą ML. Może być również stosowany jako zabezpieczenie ochronne w czasie transportu lub przechowywania maszyn, części maszyn, silników, dźwigów itp.

Dostępne opakowania: spray 500 ml, 20 litrów, 200 litrów.

Rodzaj powłoki – miękka, woskowata
Kolor – ciemnobrązowy
Gęstość – 0,9 g/cm³
Zawartość substancji nielotnych < 1% Temperatura zapłonu > 130°C
Temperatura stosowania 20 – 50°C
Rekomendowana grubość warstwy 40 – 60 μm
Czyszczenie / usuwanie zmywać odtłuszczaczem na bazie benzyny lakowej, detergentów lub zasad

NOXUDOL 700 przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania profili zamkniętych w pojazdach zgodnie z metodą ML. Może być również stosowany jako zabezpieczenie ochronne w czasie transportu lub przechowywania maszyn, części maszyn, silników, dźwigów itp.