NOXUDOL 720

WODNY PREPARAT ANTYKOROZYJNY

NOXUDOL 720 jest koloidalnym preparatem antykorozyjnym na bazie wody, który po wyschnięciu tworzy miękką, podobną do smaru powłokę. Produkt jest adresowany do klientów mających specjalne wymagania dotyczące wnikania i wyciekania (preparat nie wycieka 10 minut po zastosowaniu).

Dostępne opakowania: spray 500 ml, 20 litrów, 200 litrów.

Rodzaj powłoki  – oleista
Kolor – żółtobrązowy
Sucha masa – 36 ± 3%
Zawartość węglowodorów – < 1%
Rekomendowana grubość warstwy  – 40 – 80 μm
Temperatura stosowania – 15 – 30°C
Czas przechowywania max 6 miesięcy, nie wolno zamrażać
Czyszczenie / usuwanie zmywać odtłuszczaczem na bazie benzyny lakowej, detergentów lub zasad

NOXUDOL 720 przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania profili zamkniętych w pojazdach, może być również stosowany jako zabezpieczenie ochronne w czasie transportu lub przechowywania.