Tensorgrip T30 xxx

  • Również przestrzeń we wnętrzu kadłuba została rozplanowana podobnie jak w przypadku okrętów typu A14.
  • Bez zmian pozostała również aranżacja powierzchni sterowych.
  • Tym samym powielono sprawdzone rozwiązanie znane jeszcze z op typu A11B.

Szwecja to jeden z tych krajów basenu Morza Bałtyckiego, który pomimo rosnących kosztów budowy i eksploatacji w dalszym ciągu przewiduje użycie okrętów podwodnych w wojnie morskiej. Przedstawiamy drugą część artykułu o szwedzkich powojennych okrętach podwodnych, tym razem skupiamy się już na konstrukcjach bliższych współczesności a także prezentujemy najbliższą przyszłość – projekt A26.

Również przestrzeń we wnętrzu kadłuba została rozplanowana podobnie jak w przypadku okrętów typu A14. Pomieszczenia załogi ulokowano między kioskiem a dziobem okrętów. Za nimi, patrząc od strony kiosku, znalazła się mesa, a za nią centrala bojowa (ulokowana pod kioskiem). Rufowa część okrętu mieści centralę manewrową, baterie akumulatorów (na dolnym pokładzie), rozdzielnie prądu, generatory spalinowo-elektryczne oraz silnik elektryczny. Także kiosk z masztami peryskopu, radaru dozoru powierzchni, systemu rozpoznania, antenami systemów łączności oraz chrapami i układem wydechowym spalin silników diesla znalazł się w analogicznym miejscu co w przypadku A14.

W pewnym momencie rozważano uzbrojenie okrętów typu A17 w pionowe wyrzutnie pocisków RBS-15 (czy też ich planowanej wersji dostosowanej do strzelania spod wody), jednak ostatecznie idea ta została zarzucona. Uznano, wówczas, że wykorzystanie tego rodzaju broni na ograniczonym akwenie, jakim jest Morze Bałtyckie, nie jest ekonomicznie opłacalne. Tym samym podstawowym uzbrojeniem jednostek typu Västergötland pozostały torpedy. Ich wyrzutnie rozmieszczono w dziobowej, dolnej części okrętu, w dwóch rzędach. Górny rząd stanowi 6 wyrzutni ciężkich torped kalibru 533 mm, z kolei w dolnym rzędzie rozmieszczono 3 wyrzutnie lekkich torped kalibru 400 mm. Za wyrzutniami torped znalazło się miejsce dla dodatkowej jednostki ognia – 6 zapasowych torped kalibru 533 mm na stelażach we wnętrzu okrętu oraz tyle samo torped kalibru 400 mm (istnieje możliwość przenoszenia 2 torped w wyrzutni). Okręty typu A17 mogą przenosić torpedy kilku typów, w tym ciężkie uniwersalne, torpedy dalekiego zasięgu kalibru 533 mm Tp613 lub też Tp62 (z możliwością naprowadzania przewodowego, przystosowane do zwalczania tak celów nawodnych jak i podwodnych) oraz lekkie torpedy Tp42/43, Tp422 i Tp45 przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych. Ponadto jednostki typu A17 mogą przenosić i stawiać miny denne Mine 42 (22 sztuk).